Pitam se čemu statistika na ekonomskom fakutetu, i to još kao uslovni predmet! Sutra imam ispit, a u glavi su mi pomešane sve formule i obrasci, više ne znam šta je šta, ni šta je testiranje, ni ocenjavanje, ni... ARGHHHH!

Ne znam peto poglavlje, tako da će mi trebati dosta sreće...

Viče